Tuesday, 14 June 2011

Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional: Sikap Guru, Peranan ICT Dan Kekangan / Cabaran Penggunaan ICT

http://pdfsearchpro.com/penggunaan-ict-dalam-proses-pengajaran-dan-pembelajaran-di-pdf.html


Sinopsis Artikel
Artikel ini berkaitan derngan penggunaan ICT dalam p&p dikalangan guru sekolah yang mana mengenai sikap, peranan ICT dan kekangan dan cabaran penggunaan ICT.
Perubahan budaya ,social dan politik yang dicetuskan oleh kemajuan  pesat ICT. Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan kemajuan ICT memberi  cabaran baharu kepada profesion perguruan .Kemajuan ini juga perlu dimanfaatkan untuk mempertingkatkan martabat profesion keguruan . Terdapat beberapa kekangan dalam penggunaan ICT iaitu infrastruktur ICT yang tidak lengkap  dan tidak efisen, guru dan pelajar tidak dapat menjalani pengajaran dan pembelajaran akan gagal . Pengetahuan dan kemahiran penggunaan computer merupakan factor penting. Usaha untuk mempertingkatkan pengetahuan dalam kalangan pendidikan diperluaskan melalui kursus dan latihan yang berkesan perlu disarankan.

Saturday, 4 June 2011